H.C. Andersens barndom: Hans Kristians Samtlige Verker 1784

" hans christians samtlige verker vers og prosa" er udgivet i 1784.

” hans christians samtlige verker vers og prosa” er udgivet i 1784.

H.C. Andersens barndom: Hans Kristians Samtlige Verker 1784

H.C. Andersen kom efter sin faders død meget hos enkefrue Madam Bunkeflod, der boede i nabolaget. Hendes afdøde mand havde været sognepræst ved Sct. Hans Kirke og havde desuden skrevet digte” hans christians samtlige verker -vers og prosa” og var et kendt navn i dansk litteratur ifølge Andersens “Mit Livs Eventyr”. Madam Bunkeflods søster lærte unge Andersen at det var herligt , noget lykkeligt at være digter.

Uddrag fra “Mit Livs Eventyr af H.C. Andersen Kapitel 1″

“…….I vort Nabolav boede sammen Præste-Enken Madam Bunkeflod og hendes Mands Søster; de lode mig komme ind til sig, fik Godhed for mig, og jeg var hos dem den meste Tid af Dagen; dette var det første dannede Huus, hvori jeg fandt et Hjem. Den afdøde Præst havde skrevet Digte, havde dengang et Navn i den danske Literatur; hans Spindeviser vare da i Folkemunde; i mine ,,Vignetter til danske Digtere” sang jeg siden om ham, som mine Jevnaldrende havde glemt……..”

Se mere om familien Bunkeflod og H.C. Andersen her!