H.C. Andersen og familien Bunkeflod (1)

 Eilschous Boliger Munkemøllestræde i Odense ca. 1905. Fotograf H. Lønborg. Kilde Odense Bys Museer

H.C. Andersen og familien Bunkeflod

 Hans Christian Bunkeflod

Familien Bunkeflod i Odense bestod af Hans Christian Bunkeflod, som blev født 30. Juni 1761 i Odense og døde den 2. februar 1805 kort inden H.C. Andersen kom til verden. Han var i starten residerende kapellan ved St. Hans Kirke, som var forbundet til sognekaldet i Højby ved Odense. I 1799 forfremmedes han til sognepræst ved Sct. Hans Kirke i Odense. Hans helbred var svækket og en unaturlig fedme medførte astma og anden svagelighed, og han døde kun 43 år gammel. Han besad en ikke ringe lune, men med sine satiriske anlæg brugte han ikke altid med tilstrækkelig forsigtighed. Han har bl.a. skrevet digte ” hans christians samtlige verker -vers og prosa

Marie Bunkeflod

Hans Christian Bunkeflod blev gift med Marie født Petersen den 30. april 1788 i i Skt.Petri Kirke i København. Hun døde i 1833 i Odense. Hun var datter af «Historiemaler» Josias P. i København. H.C. Andersens mor og Hans Christian kendte Madam Bunkeflod. I hendes hus i Munkemøllestræde nød H. C. Andersen i sin barndom megen venlighed, og her hørte han første gang navnet «Digter» blive udtalt og nævnet med højagtelse som noget helligt.

Mens H.C. Andersen er i København skriver hans mor den 27. februar 1833 i et brev til sin søn, at præsteenken Madame Bunkeflod for kort tid siden er død, hvilket han vel allerede har set i aviserne. Læs videre på de næste sider!

Sider: 0    1  2  3  4