Manuskript H.C. Andersens eventyr “Tællelyset”

H.C. Andersen eventyr: Tællelyset
Et hidtil ukendt eventyr af H.C. Andersen er fundet på Landsarkivet for Fyn. Det vurderes til at være det første eventyr fra digterens hånd. Det sensationelle fund er gjort af en helt almindelig arkivbruger i 2012 på Landsarkivet for Fyn i privatarkivet for slægten Plum. (Kilde Rigsarkivet)

Læs mere om H.C. Andersens første eventyr “Tællelyset” her!