Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (4) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Everything in the Right Place . By Hans Christian Andersen.

“…En heel Miil ud i Landet lød Fløiten, og der hørtes store Begivenheder. En riig Grosserer-Familie, der kjørte med fire, blæste aldeles ud af Vognen, og fik ikke engang Plads bag paa; to rige Bønder, der i vor Tid vare voxne over deres egen Kornmark, blæste ned i Muddergrøften; det var en farlig Fløite; lykkeligviis sprak den ved den første Lyd, og det var godt, saa kom den i Lommen igjen: “Alt paa sin rette Plads!”
Dagen efter talte man ikke om den Begivenhed, derfor har man den Talemaade “at stikke Piben ind!” Alt var ogsaa i sin gamle Orden igjen, kun at de to gamle Billeder, Hosekræmmeren og Gaasepigen, hang oppe i Høisalen, der vare de blæste op paa Væggen; og da en af de rigtige Kunstkjendere sagde, at de vare malede af en Mesterhaand, saa bleve de hængende og istandsatte, man vidste jo ikke før at de duede, og hvor skulde man vide det. Nu hang de paa Hæders-Plads. “Alt paa sin rette Plads!” og der kommer det! Evigheden er lang, længere end denne Historie!…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. lbj121116

Sider: 1 2 3 4

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales