Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (3) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Everything in the Right Place . By Hans Christian Andersen.

“….Stor Concert skulde der være, og derfor havde den lille Baron sin Pilefløite ind med, men han kunde ikke faae Veir i den, det kunde ikke heller Papa, og derfor duede den ikke.
Der var Musik og Sang, af den Slags, der er meest moersom for dem, som udøver den; forresten nydeligt.
“De er ogsaa Virtuos!” sagde en Cavaleer, der var sine Forældres Barn; “De blæser Fløite, De skjærer den selv. Det er Geniet, der behersker – sidder paa høire Side, – Gud bevar’os! jeg følger ganske med Tiden, det maa man. Ikkesandt, De vil henrykke os Alle med det lille Instrument!” og saa rakte han ham den lille Fløite, der var skaaret af Piletræet nede ved Vandpytten, og høit og lydeligt forkyndte han, at Huuslæreren vilde skjænke dem en Solo paa Fløite…..”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. lbj121116

Sider: 1 2 3 4

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales