Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (2) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Everything in the Right Place . By Hans Christian Andersen.

“…Velsignet og godt var der paa den gamle Gaard, Moder stod selv for det Indvendige og Fader for det Udvendige; det var ligesom Velsignelsen vældede frem, og hvor Velstand er, der kommer Velstand til Huse. Den gamle Gaard blev pudset og malet, Gravene rensede og Frugttræer plantede; venligt og godt saae der ud og Stuegulvet var blankt som et Spækkebræt. I den store Sal sad om Vinteraftnerne Madamen med alle sine Piger og spandt Uldent og Linnet; og hver Søndagaften læstes der høit af Bibelen, og det af Justitsraaden selv, for han blev Justitsraad, Hosekræmmeren, men det var først paa hans meget gamle Dage. Børnene voxte til, – der kom Børn, – og alle bleve de vel oplærte, men de havde jo ikke lige gode Hoveder, saadan som det er i enhver Familie…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. lbj121116

Sider: 1 2 3 4

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales