Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (1) udført af tegneren Vilhelm Pedersen

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Alt paa sin rette Plads” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Everything in the Right Place . By Hans Christian Andersen.

“…”Alt paa sin rette Plads!” sagde han i Spøg efter Herremanden og trak hende op paa det Tørre; den afbrækkede Green stillede han hen mod Stedet, hvor den var knækket af, men “paa sin rette Plads,” det gaaer ikke altid! og saa stak han Grenen ned i den bløde Jord, “groe om du kan og skjær dem en god Fløite deroppe paa Gaarden!” han undte Herremanden og hans en dygtig Spidsrods-Marsch; og saa gik han ind paa Herregaarden, men ikke op i Høisalen, dertil var han for ringe! ind til Folkene i Borgstuen kom han, og de saae paa hans Varer og kjøbslog; men oppe fra Gildesbordet lød Skraal og Vræl, der skulde være Sang, de kunde den ikke bedre. Der lød Latter og Hundehyl, der var stor Fraadsen og Sviren; Viin og gammelt Øl skummede i Glas og Kruus, og Liv-Hundene aad med; eet og andet Bæst af dem blev af Junkerne kysset, efterat det først med den lange Ørelap var tørret om Snuden. Hosekræmmeren blev kaldt derop med sine Varer, men kun for at de kunde have deres Spads med ham. Vinen var gaaet ind og Forstanden ud. De hældte Øl i en Strømpe til ham, at han kunde drikke med, men gesvindt! det var nu saa overordentligt snildt og til Griin. Hele Drift Qvæg, Bønder og Bøndergaarde bleve satte paa eet Kort og tabte….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Sider: 1 2 3 4

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales