Studenterforeningen og H.C. Andersen

På billedet ses Studenterforeningens bygninger i København i den 100 årige periode. Foto: Jammerantik.dk  Platte udgivet af Royal Copenhagen i anledning Studenterforeningens 100-års jubilæum. 1820 - 1920. 16 juli.

Platte udgivet af Royal Copenhagen i anledning Studenterforeningens 100-års jubilæum. 1820 – 1920. 16 juli. På billedet ses Studenterforeningens bygninger i København i den 100 årige periode. Foto: Jammerantik.dk

Studenterforeningen og H.C. Andersen 

Studenterforeningen blev stiftet søndag den 16 juli 1820 og havde sit første hjemsted på hjørnet af Trinitatis Kirkeplads og Store Købmagergade, hvor der i dag skal være opsat en mindeplade med påskriften “Her havde Studenterforeningen sit hjem fra 1820 -1824”.  Herfra flyttede man til “Røde Gaard” i Boldhusgade på hjørnet af Admiralgade. Formålet med foreningen var at danne et sammenhold »til videnskabens og brodersindets fremme« ved at samle studenterne om den videnskabelige dannelse og sikre dem mod farlige, uvedkommende adspredelser.

H.C. Andersen blev student den 22. oktober 1828. Der går dog to år før han melder sig ind i Studenterforeningen. Ifølge en senioratsprotokol er det den 28. oktober 1830. Ganske vist melder han sig igen ud og ind foreningen p.g.a. rejseaktivitet til udlandet eller andre steder. Det var almindeligt at gøre det dengang. Da han var medlem var han villig til at optræde både som oplæser, digter og skuespiller.

Efter sin indmeldelse i Studenterforening i oktober 1830 oplæste cand. phil. H.C. Andersen «den skjønne Grammatica som claurensk Novelle og nogle smaa Digte*.

Han blev på et tidspunkt tillige efor, dvs. et af de 7 medlemmer som hvert kvartal blev valgt til at møde på sin ugeaften og holde opsyn med foreningen samt meddele til protokollen. Hvor lang tid H.C. Andersen var efor vides ikke.

Den 29. januar 1831 meddelere for H.C. Andersen følgende til protokollen:

Den 29. Januar højtideligholdtes vor elskede Konges Fødselsdag ved et
Middagsgilde, hvorved en Sang af Cand. Hillerup blev afsjunget og Skaaler ud
bragte for den faderlige Monarks Sundhed og Lykke; siden fandt en lystig
Kompotation Sted, og under Dans og Klang udtalte sig den hjertelige glade
Stemning, vi Alle føle paa denne kjære Dag. Gud lade Kongen leve mange
lykkelige Aar endnu!!!

H.C. Andersen.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7