H.C. Andersen og Studenterforeningen (7)

Onsdag 30. december 1867 skriver H.C.Andersen i dagbogen om en koncert for damer: “…Mørkt, taaget Veir! følte mig syg, frøs og varaldeles hæs. Sendt Afbud til Fru Ørsted og taget imod at gaae over at spise Middag hos Henriques. Laae paa Lænestolen, den hele Formiddag og blev hjemme, gik saa Klokken fire til Henriques og halv otte i Studenterforeningens Consert for Damer; Schram sang, Professor Høedt fremsagde Winthers Jakop og Lone, Øehlenschlægers Løveridderen, Hertz s Skriftemaalet, Andersens Sommerfuglen og da Høedt blev kaldt frem, sit Digt: Amors Vinger. Efter Concerten blev jeg bedet ned med i Senioratet hvor der var stor Opdækning, min Skaal blev to Gange udbragt, men nu sagde Høedt at han just vilde have udbragt den; at han i et Stykke af mig: Langebro, første Gang havde betraadt Bræderne, at Meget laae imellem siden den Tid, at han nu ved igjen at optræde i Studenterforeningen, nødigst vilde have opgivet at sige et Eventyr af Andersen, at det var en gammel Gjæld, at Andersen var blevet en Foreningens Student, saa frisk og ung og maaske just nu mere ung end ved Indtrædelsen han foreslog tre Gange Hurra! jeg takkede ham hjerteligt, bad ham ikke at afslutte men begynde et nyt Livs Afsnit med [at] optræde igjen i Studenterforeningen og derfra indtage sin Plads der hvor han kunde ophjælpe et gammelt Huus. Senere fik vi Placaterne frem over de tidlige Studenterforestillinger. Jeg gik hjem halv 12 de andre først imod Kl 2…”

H.C.Andersen må have forbyttet sin hat for han skriver i dagbogen torsdag 27 februar 1868…”I Berlingstidende skal staae om en Hat forbyttet i Theatret; jeg søgte i Studenterforeningen Nummeret og saae at Forbytningen var skeet i første Etage, det kan altsaa ikke være min..”.

H.W. Bissen: tv. Portrætbuste af H.C. Andersen, modelleret i 1864 . H.C. Andersens Hus i Odense. Foto : Lars Bjørnsten 25.02.2001. H.W. Bissen: th. Portrætbuste af H.C. Andersen, modelleret i 1864 . Buste i marmor i Det kongelige Teater København. Foto: Lars Bjørnsten 14.02.2004

Den 6. september 1869 var det 50 årsdagen for hans ankomst til København, som en fattig dreng. I den anledning fremførte han tidligere overfor familien Collin at han godt kunne tænke sig et fakkeltog og få måske få opstillet en buste af sig selv. Studenterforeningen seniorrat fandt anledningen temmelig tilfældig og da den dag var optaget af en anden fest blev festen for H.C. Andersen den 4. september 1869. Da Andersen kom til festen lå der en rosenbuket , omgivet af laurbær på talerstolen. Digteren oplæste i Studenterforeningen tre utrykte Eventyr og Historier, nemlig «Hønsegrethe», «Solskinshistorier» og cHvad man kan hitte paa», og han gjorde det aldeles fortræffeligt. Efter Oplæsningen traadte den ledende Senior P. Hansen op paa Talerstolen og rettede en smuk og fortrinlig holdt Tale til ham. Han takkede ham fra Studenterne for hans hele store Virksomhed, mindede om Dagens Betydning for ham og om hans vidunderlige Liv, og meddelte ham, at fra idag af vilde hans Buste findes imellem de andre store Mænds, som smykkede foreningen. Busten var en gipsafstøbning af Bissens buste af H.C. Andersen og stod i den store konservationsstue på 1. sal. i Studenterforeningen. Senere på året kom H.C. Andersen og kunne ikke finde busten og troede at den var fjernet med vilje, men senioratet beroligede ham med at samtlige gipsbuster i øjeblikket er ved at blive børste rene.

Den 13. december 1871 var der endnu en oplæsning af H.C. Andersen. Den sluttede med oplæsning af “Den grimme Ælling”. Da han senere på aftenen sad nede i senioratsværelset var han efter dagbogen “barnlig elskværdig som sædvanlig og lovede snart at komme igen”. Dette skete ikke og den 13. december 1871 var sidste gang han stod på talerstolen i Studenterforeningen i København.

Kilder:
Kronik af bibliotekar Carl Dumreicher 2. april 1960 Dagens Nyheder
H.C. Andersens Dagbøger
H.C.A. Lund: Studenterforeningen historie 1820-70. Dansk studenterliv i det 19. aarhundrede. Del 1-2. Gyldendal, 1896-98

Lars Bjørnsten 7. december 2012

Sider:  1  2  3  4  5  6  7