H.C. Andersen og Studenterforeningen (5)

I September 1861 udstedte en del personer og H. C Andersen en Indbydelse til en Bazar til Indtægt for Byggefondet. Bazaren blev afholdt 8 — 11. November i det forenede borgerlige Selskabs Lokaler Holmens Kanal 12. Komiteen havde modtaget betydelige gaver, således fra Professor Jerichau en gruppe i terrakotta, fra Fru Heiberg en kikkert, der havde tilhørt hendes Mand, fra Boghandler Reitzel bøger til en Værdi af 200 Rbd., fra Fabrikant Holmblad 100 Pd. Stearinlys o. s. v. En del skuespillere og digtere optrådte herunder .H.C. Andersen som oplæste eventyr og fortællinger.

I 1862 i november var der koncert for damerne. Frøken Lange sang, jeg læste: Verdens deiligste Rose, Sommerfuglen, den lykkelige Familie, og Det er ganske vist. Jeg blev modtaget med bifald ved starten og efter de tre sidste historier.

I 1863 flytter Studenterforeningen til det nye sted på hjørnet af Holbergsgade og Holmens Kanal (der hvor det gamle forsikringsselskab Hafnia havde hovedkontor). Tanken var at H.C. Andersen skulle indvi den nye festsal, men han rejse så meget i udlandet og bagefter flyttede han på landet, så denne tanke måtte opgives.

25. nov. 1863 skriver Andersen i dagbogen: “Hver Dag gaaer jeg i Studenterforeningen; jeg lever i Avislæsning og kan ikke ellers bestille Noget.”

I dagbogen onsdag 16 marts 1864 skriver H.C.Andersen om Studenterforeningen: “Meldals Fødselsdag, jeg gratulerede ham, men kunde ikke tage mod Middags Indbydelse hos hans Svigermoder Fru Ræder, ja gik ikke engang til Ørsteds, da jeg skulde læse i Studenterforeningen, hvor der gaves Concert til Indtægt for Soldaterne; igaar stod derom i Berlings Tidende, og mit Navn nævnet, der var mig meget imod, da jeg har sagt til de Mange som plage mig om at læse for dem i velgjørende Øiemed, at naar de saae mig eengang gjøre det, skulde jeg ogsaa være villig for dem. Ved denne Concert sang fra Kongens Theater, Hr Chr: Hansen og Fru Zink, Vilhelm Viehe decalmerede; jeg var meget forkjølet men det gik godt i første Afdeling hvor jeg læste: Den lille Pige med Svovlstikkerne, Den lykkelige Familie, og Hvad Fatter gjør & — I anden Afdeling læste jeg med udmærket Humeur: Sneemanden, Svinedrengen og Det er ganske vist. Jeg blev meget beklappet og hver Gang jeg traadte frem, modtaget, jeg var deri den eneste af dem som asisterede! Jeg kom tilfreds hjem.”

I dagbogen: lørdag 3. dec 1864 skriver Andersen: “Sendt Brev til Forfatteren af Kroinos; læser daglig i Hauchs Fortælling om Haldur. Hos Fru Ørsted til Middag var hun, Dalstrøms og selv Mathilde meget ivrige og meente at jeg burde nægte at læse i Studenterforeningen, efter hvad der var skeet ved Mantius. Der var meget Partitagen. ..”

Studenterforeningen ændrer stil med arrangementerne for man kan læse følgende i Studenterforeningens historiebog: Hvad foredrag og oplæsninger angår, kan det ikke nægtes, at der fra 1865 til 1870 bødes medlemmerne langt flere og i det hele taget værdifuldere ting end i den nærmest foregående tid.

H.C.Andersen melder sig ud og ind af foreningen. Måske er det for at spare penge eller også har det en anden ikke oplyst årsag. I dagbogen. 23.maj 1865 “mældt mig ud af Studenterforeningen, siddet for Photographen ” og den14. oktober 1865 “Gik hen og indskrev mig i Studenterforeningen, kjørte saa ud til Fru Ingeborg Drevsen, traf hende Viggo og Harald..”

I 1865 oplæste H.C. Andersen eventyr og historier, som udkom nogle dage efter, nemlig «Lygtemændene er i Byen», «Guldskat», «I Børnestuen» og »Stormen flytter Skilt» og i 1866 eventyrene « Portnerens Søn», « Moster» og «Skruptudsen»

Selvom Andersen har læst op utallige gange er han alligevel nervøs han skriver således 3 dec 1866 “Følt mig mindre vel og var meget nerveus for Læsningen iaften i Studenterforeningen”.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7