H.C. Andersen og Studenterforeningen (2)

H.C. Andersen var til karneval fastelavnsmandag 1831 i Studenterforeningen. Studenterforeningens stuer var omdannet til en kopi af Dyrehavsbakken og mange medlemmer mødte op i diverse forklædninger. H.C. Andersen trådte op forklædt som Jesuit og holdt tale på vers, men vandt ingen proselytter. Fastelavnsfesten er i øvrigt omtalt i romanen O.T. Andersen havde desuden lavet en studentersang til denne fastelavnsfest. Det var en parodi på Chr. Winthers sang “Herrer, vi er ere i Aandernes Rige”. H.C. Andersens sang blev efterfølgende trykt i Kjøbenhavnsposten. Andersens sang begyndte med “Herskere i Aandens Rige er Studenterne forvist” og endte med “Ingen stand er som Studentens, han har valgt den bedste Vej”. Mere klart kan det vel ikke siges!

Forestillingen i Studenterforeningen juleaften 1836 havde samlet mange tilskuere. Først blev der spillet et stykke af H.C. Andersen, en Lokalisering af Theodor Heil’ s da bekjendte Lystspil: «Die Benefice vorstellung». Det drejer sig om intrigerne mod en Benefice for teatersuffløren, hvis rolle blev spillet godt af N. Suenson.

Den 4. februar 1837 oplæste H.C. Andersen sit Eventyr «Den lille Havfrue» og i november et brudstykke af «Kun en Spillemand».

Selvom H.C. Andersen skrev mange sange blev han dog ikke en af Studenterforeningens visedigtere og fik først i 1937 fik han optaget et par sange i foreningens visebog. Sangene var: ” I Danmark er jeg født..” og “Jylland mellem tvende Have…”

I 1835 flytter Studenterforeningen igen denne gang til Holmens Kanal ( Den nuværende Danske Bank). Her optræder H.C. Andersen for første gang som oplæser med nogle af sine egne eventyr.

Andersen skriver desuden en dramatisk spøg (studenterrevy) “Langebro” som opføres juleaften 1837 . Indholdet af « Langebro* var følgende: To unge Mænd bejlede til en ung Pige. Hendes Moder, der holdt meget af Studenterforeningen, lovede da sin Datters Haand til den, der kunde finde en ny Idee, man kunde bruge til et Skuespil, da Foreningen trængte til et saadant til Juleaften. Derefter præsenteredes Langebro, hvor de to Elskere gav Møde. Den Ene, der troede, at Kina laa lige under Broen, iførte sig Brødrene Müllers Dykkerapparat og steg derpaa ned for i dette Land at finde en Idee. Den Anden blev imidlertid staaende fortvivlet paa Broen. Da Klokken slog 12, saa han en hvidklædt Dame komme spaserende. Han antog, at hun hørte hjemme i det nærliggende Druknehus, men hun oplyste ham om, at hun kom fra “Svend Dyrings Hus”, og at hun var Fru Helvig.

H.C. Andersen var ikke tilfreds med fremførelsen og beklagede sig i et brev til Ingemann over, at stykket blev spillet dårligt, at hele scener blev sprunget over, og at andre blev gentagne, hvorfor han ærgrede sig meget og gik utilfreds bort.

Den 3. Marts 1838 var der atter bud efter H.C.Andersen og Studenterforeningen bød på en dektamatorisk – musikalsk aftenunderholdning, der begyndte med, at H. C. Andersen oplæste første kapitel af sit nye eventyr « Lykkens Galosker»;

I 1838 viser H.C. Andersen igen sit talent som visedigter ved Thorvaldsens optagelse som æresmedlem i Studenterforeningen og som skuespiller, i en studenterkomedie af Frederik Fabricius. Den første sang, der blev sunget var skrevet af H. C. Andersen; den blev sungen med bejstring, «som om alle Studenterne vare Visens Forfattere». Særlig vandt følgende vers bifald:

Oktober bliver man Student
At sige, naar man staar sin Prøve,
Kan Græsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes’ Kunst udøve;
Fortælle snildt, hvad Klio skrev —
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men du fik stoltest Borgerbrev,
Thi du i Marmor svared’!

Du blev Student, og du kan tro,
Just i Oktober maa det være.
Du hugged’ dig igjennem jo
Saa Talemaaden kom til Ære.
«Hvad giver op du af Homer?«
Blev spurgt, og man jo vented’ Blade:
Da formed* du til Liv i Ler
Den hele Iliade.

Det Sprog, Praxiteles har talt,
Det talte du som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du plastisk gav, du fatted’ Manden.

Du dristig Skjønhedscirklen slog,
Beregned alle Former nøje.
Og i Historien du tog
Jo Klio selv den høje.

Sider:  1  2  3  4  5  6  7