Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige ved Odense Å (5)

1-DSC_4294

 Karlen og bondemanden på broen ved Kastanievej i Odense. Klar til at kaste rådne æbler ud på turbåden på åen!

H.C. Andersen eventyr: Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige fra 1861. 

Uddrag fra eventyret: “Det var en heel Deel, han havde udrettet paa den Reise til Byen; og varmt var det, og træt var han. En Dram og en Bid Brød trængte han til; nu var han ved Kroen, der vilde han ind; men Krokarlen vilde ud, ham mødte han lige i Døren med en Pose svingende fuld af Noget. “Hvad har Du der?” spurgte Bondemanden. “Raadne Æbler!” svarede Karlen, “en heel Sæk fuld til Svinene!” “Det er da en farlig Mængde! det Syn undte jeg Mo’er. Vi havde ifjor kun et eneste Æble paa det gamle Træ ved Tørvehuset! det Æble skulde gjemmes, og det stod paa Dragkisten til det sprak. Det er altid en Velstand! sagde vor Mo’er, her kunde hun faae Velstand at see! ja, jeg kunde unde hende det!” “Ja, hvad giver I?” spurgte Karlen.

Eventyr på Åen er et nyt eventyrligt projekt i Odense

På sejlturen fra Munke Mose til Erik Bøgh’s sti oplever man forskellige tableauer på åbredden og i træerne  med bl.a. unge skuespillere, der illustrerer og optræder med uddrag fra nogle af H.C. Andersens mest kendte eventyr. I turbåden “H.C. Andersen” er der en levende fortæller “H.C. Andersen” alias skuespiller Torben Iversen. Udover den friske luft og de smukke oplevelser på sejlturen kan eventyrene og tableauerne opleves via en speciel udviklet app til tablets og smartphones.

Eventyr på Åen er Odense Åfarts nyeste tiltag som henvender sig til besøgende, der ønsker at opleve H.C. Andersens eventyr og en tur med Aafarten på en helt anderledes måde.

Foto Lars Bjørnsten Odense maj 2014

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16