Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Soup on a Sausage-Peg . By Hans Christian Andersen.

1. Suppe paa en Pølsepind

“…Og den gamle Musekonge reiste sig op og lovede, at den af de unge Muus, der kunde lave meest velsmagende omtalte Suppe, skulde blive hans Dronning, Aar og Dag skulde de have Betænknings-Tid.”
“Det var ikke saa galt endda!” sagde den anden Muus; “men hvorledes laver man den Suppe ?”
“Ja hvorledes laver man den! det spurgte de ogsaa om, alle Hun-Musene, de Unge og de Gamle. Alle vilde de gjerne være Dronning, men nødig vilde de have Uleiligheden med at gaae ud i den vide Verden for at lære det, og det blev nok nødvendigt! men det er da heller ikke givet Enhver at forlade Familie og de gamle Krinkel-Kroge; ude gaaer man ikke hver Dag paa Ostekorpe og lugter Fleskesvær, nei sulte kan man komme til, ja maaskee blive levende ædt af en Kat!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10