Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (10)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Soup on a Sausage-Peg . By Hans Christian Andersen.

5. Hvorledes den blev lavet

“…..Og Vandet skrupkogte, og Musekongen stillede sig tæt ved, det var næsten farligt, og han stak Halen ud, saaledes som Musene Gjøre i Melkestuen, naar de skumme Fløden af et Fad og derpaa slikke Halen, men han fik sin kun ind i den varme Damp, saa sprang han strax ned:
“Naturligviis, Du er min Dronning!” sagde han, “Suppen ville vi vente med til vort Guldbryllup, saa har de Fattige i mit Rige Noget at glæde sig til og en lang Glæde!”
Og saa holdt de Bryllup; men flere af Musene, da de kom hjem, sagde: “man kunde da ikke kalde det Suppe paa en Pølsepind, det var snarere Suppe paa en Musehale!” – Eet og Andet af hvad der blev fortalt, fandt de, var ganske godt givet, men det Hele kunde være anderledes! “jeg vilde nu have fortalt saaledes og saaledes – -!”
Det var Kritiken, og den er altid saa klog – bag efter.”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10