Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (4)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Soup on a Sausage-Peg . By Hans Christian Andersen.

 1. Suppe paa en Pølsepind

“….Disse Tanker var det nok ogsaa, som skræmmede de Fleste fra at drage ud paa Kundskab; der fremstillede sig til Afreise kun fire Muus, unge og vævre, men fattige; de vilde gaae hver til et af Verdens fire Hjørner, saa kom det an paa hvem Lykken fulgte; hver af dem tog en Pølsepind med sig, for at huske hvad de reiste for; den skulde være deres Vandrestav.
Først i Mai drog de bort og først i Mai, Aaret efter, kom de tilbage, men kun de Tre, den Fjerde mældte sig ikke, lod ikke høre fra sig og nu var det Afgjørelsens Dag….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10