Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (5)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Suppe paa en Pølsepind” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Soup on a Sausage-Peg . By Hans Christian Andersen.

 1. Suppe paa en Pølsepind

“….”Der skal nu altid hænge noget Sørgeligt ved Eens bedste Fornøielse!” sagde Musekongen, men gav Ordre til at indbyde alle Muus i mange Miles Omkreds; de skulde samles i Kjøkkenet; de tre Reise-Muus stode i Række og alene; for den Fjerde, som manglede, var stillet en Pølsepind med sort Flor om. Ingen turde sige sin Mening før de Tre havde talt og Muskongen havde sagt, hvad der videre skulde siges.
Nu faae vi at høre!”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10