Illustration af H.C. Andersens eventyr “Ole Lukøje” (5)

Torsdag

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Ole Lukøje” (1842) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Sandman” By Hans Christian Andersen (1842)

“”Veed Du hvad!” sagde Ole Lukøie, “Bliv nu ikke bange! her skal Du see en lille Muus!” og saa holdt han sin Haand, med det lette, nydelige Dyr, hen imod ham. “Den er kommen for at invitere Dig til Bryllup. Her er to smaa Muus i Nat, som ville træde ind i Ægtestanden. De boe nede under Din Moders Spiiskammergulv, det skal være saadan en deilig Leilighed!”
“Men hvor kan jeg komme gjennem det lille Musehul i Gulvet?” spurgte Hjalmar.
“Lad mig om det!” sagde Ole Lukøie, “jeg skal nok faae Dig lille!” og saa rørte han med sin Troldsprøite ved Hjalmar, der strax blev mindre og mindre, tilsidst var han ikke saa stor, som en Finger. “Nu kan Du laane Tinsoldatens Klæder, jeg tænker de kunne passe og det seer saa rask ud at have Uniform paa, naar man er i Selskab!”
“Ja nok!” sagde Hjalmar, og saa var han i Øieblikket klædt paa, som den nysseligste Tinsoldat.
“Vil De ikke være saa god at sætte Dem i Deres Moders Fingerbøl,” sagde den lille Muus, “saa skal jeg have den Ære at trække Dem!” Gud, skal Frøkenen selv have Uleilighed!” sagde Hjalmar og saa kjørte de til Muse-Bryllup. Først kom de ind under Gulvet i en lang Gang, der slet ikke var høiere end at de netop kunde kjøre der med et Fingerbøl, og hele Gangen var illumineret med Trødske.
“Lugter her ikke deiligt!” sagde Musen, som trak ham, “den hele Gang er bleven smurt med Fleskesvær! det kan ikke være deiligere!” ….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9