Illustration af H.C. Andersens eventyr “Ole Lukøje” (7)

 Lørdag

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Ole Lukøje” (1842) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Sandman” By Hans Christian Andersen (1842)

“… “Faaer jeg nu Historier!” sagde den lille Hjalmar, saasnart Ole Lukøie havde faaet ham i Søvn.
“I Aften har vi ikke Tid til det,” sagde Ole og spændte sin smukkeste Paraply over ham. “See nu paa disse Chinesere!” og hele Paraplyen saae ud som en stor chinesisk Skaal med blaa Træer og spidse Broer med smaa Chinesere paa, der stode og nikkede med Hovedet. “Vi skulde have hele Verden pudset kjønt op til imorgen,” sagde Ole, “det er jo da en hellig Dag, det er Søndag. Jeg skal hen i Kirketaarnene for at see, om de smaa Kirkenisser polerer Klokkerne, at de kunne lyde smukt, jeg skal ud paa Marken, og see om Vindene blæse Støvet af Græs og Blade, og hvad der er det største Arbeide, jeg skal have alle Stjernerne ned for at polere dem af; jeg tager dem i mit Forklæde, men først maa hver nummereres og Hullerne, hvor de sidde deroppe, maa nummereres, at de kunne komme paa deres rette Pladser igjen, ellers ville de ikke sidde fast og vi faae for mange Stjerneskud, i det den ene dratter efter den anden!”
“Hør, veed De hvad Hr. Lukøie!” sagde et gammelt Portræt, som hang paa Væggen hvor Hjalmar sov, “jeg er Hjalmars Oldefader: De skal have Tak fordi De fortæller Drengen Historier, men De maa ikke forvilde hans Begreber. Stjernerne kunne ikke tages ned og poleres! Stjernerne ere Kloder ligesom vor Jord og det er just det gode ved dem!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9