Borreby og H.C. Andersen (2)

1-DSC_4425

Borreby Foto: Lars Bjørnsten Odense 2013

1864. Den 9. juni 1864 boede digteren på Basnæs og da de  var ude at køre foretog de en tur til Borreby  og hilse på fruen. Hun blev glad ved at se dem og Andersen trykkede hendes hånd med tak og hilsen til hendes heltemodige søn der var i skandse Nr. 2 med Anker. Om krigen skriver H.C. Andersen i et brev at den unge Grev Tramp efter Søtræfningen ved Helgoland fik amputeret  det ene ben, helt. oppe i låret. Den unge Castenskjold, som afløst med løjtnant Anker i Skansen Nr. 2 og kom uskadt der fra, men ude ved Sønderborg såredes i armen. Han, er nu så vel at hans forældre snart venter ham hjem til Borreby.

1865.  Den 27. december 1865 er den ældste Castenskjold som nu har Borreby, af broderen artilleristen ført til Dåreanstalten i Aarhus. Hans unge kone sidder  på Borreby med et lille barn.

1866.  H.C. Andersen skriver fra Basnæs til Edvard Collin, at der på nabogården Borreby, hvor Enken Fru Castenskjold, (Marie Hansen født Olsen) bor har det været en trist jul. Den ældste af sønnerne, der blev gift for et par år siden og styrede gården, er blevet så forstyrret at de i julen 1865 måtte sende ham til Dåreanstalten (Psykiatrisk Hospital) i Aarhus. Lægen giver imidlertid godt håb.

Sider:  0   1  2  3  4