Borreby og H.C. Andersen (1)

borreby1

Borreby. Foto Lars Bjørnsten 2013

Generelt om Borreby Herreborg

Borreby er beliggende i Skælskør Kommune og befinder sig i et herregårdslandskab med store marker, kyststrækninger, inddæmmede arealer med sø, mose og eng. Det nuværende Borreby blev opført i 1556, medens de to fløje omkring borggården og et porthus er opført 50 år senere. Borrebys bygninger med sine dobbelte voldgrave hører til de bedst bevarede befæstede herregårdsanlæg fra renæssancen, og bygningerne er fredet. H.C. Andersen har i “Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre” skildret en af ejerne Valdemar Daae, der forarmet af sine alkymistiske forsøg, måtte gå fra gården i 1681. Borreby har været i familien Castenschiolds eje siden 1783 og ejes i dag af Joachim Castenschiold.

Se mere om Borreby Gods og om Borreby Teater

H.C. Andersen og Borreby

H.C. Andersen nød stilheden og roen i det sydsjællandske, som regel boede han på Basnæs eller Holsteinborg. Ofte fik han invitation fra Borreby og andre nabogårde om dans, kortspil og anden lystighed. Han kan godt lide at blive hjemme (Basnæs) og er ikke meget for at køre langt frem og tilbage for at se andre hoppe og springe. Ungdommen vil også senere hjem end ham. Han vil være i den stille landlighed i sin celle på Basnæs for at komme i stemning til at skrive på et eventyr. I december 1857 var der tale om eventyret “Lygtemanden”.

Kilder til H.C. Andersen forskellige besøg på Borreby er primært hans dagbøger og hans breve til venner og bekendte. Besøgene på Borreby var ofte forbundet med ophold på Basnæs og Holsteinborg.

1856.  Borreby omtales i H.C. Andersens dagbøger første gang 4. maj 1856, hvor skriver at de kørte til ‘Borreby og at vejen derhen om sommeren køres på 1/4 time, men de brugte 3/4 time i det slette føre. Gården var gammel med tårne, broer og voldgrave.

1861.   Den 2. januar 1861 H.C. Andersen er på Basnæs og er indbudt til bal på Borreby i aften, men han melder afbud, da han ikke danser og heller ikke spiller kort. Desuden varer ballet til kl. 5. om morgenen.

1862.  H.C. Andersen er på Basnæs den 12. juni 1862.,  hvor han om eftermiddagen kører i charabanc til Borreby, hvor de så kapellet og det lille bibliotek. Fru Carstenskjold talte med H.C. Andersen om gamle dage, dengang da har var en pur ung student.

“I Dag spise vi paa Borreby, den gamle Herregaard hvor Valdemar Daa søgte at lave Guld, men blev derved en fattig Mand. Sundhed og godt Humeur ønsker Dem Deres hengivne. H. C. Andersen”

 Sider:  0   1  2  3  4