H.C. Andersen og Frederik VII’s Stiftelse i Odense (3)

H.C. Andersens dagbog fra den 25. april 1868

H.C. Andersen beskriver sit besøg på Frederik VII’ s Stiftelse således: “…Løverdag 25. …. Gik med Gredsted ud til Frederik den Syvendes Stiftelse, Kongeflaget var heiset; jeg saae hver Bolig, sædvanlig to Værelser for hver; der var hyggeligt og særdeles reenligt, man kunde godt finde sig i at boe her; de takkede mig Alle saa inderligt, jeg saae til en Kone der havde ligget gigtsvag i 15 Aar .En gammel Mand Larsen op ide fiirs fortalte at hans Kone havde holdt mig over Daaben. Der var Brændehuus for hver, fælles Vaskehuus, og en stor Have hvori hver havde sin Lod, og kunde have Kaal, Kartofler & for hele Aaret. Paa en Tavle stod Navnene paa Velgjørerne, en Bonde i Hunderup 500, hans Kone 1000, Moltke-Hvitfeldt 250. De forskjellige Værelser havde Navn efter Velgjørerne, Gredsted sagde og nu skulde ogsaa mit Navn staae der; jeg lovede at læse et tilkommende Aar, for at skaffe lidt mere. Gik saa til Provst Damgaard, Unsgaard, Koch, Jensen og i Bispegaarden hvor jeg spiiste Frokost hos de venlige Mennesker.

Brevet dateret 25. april 1868 fra “Bestyrelsen for Frederik VII’ s Stiftelse” til H.C. Andersen

Høivelbaarne Hr. Etatsraad H. C. Andersen. Ved Siden af at have beredet mange af Deres Medborgere og Medborgerinder her i Odense en sand Glæde ved at oplæse for disse endeel af Deres berømte Eventyr, har De tillige skaffet Kong Frederik den Syvendes Stiftelse en ikke ubetydelig lndtægt og det er i Betragtning heraf, at undertegnede Bestyrelse herved frembringer den hjerteligste Taksigelse paa egne samt paa de gamle Haandværksmestres og Enkers Vegne, som faae Gavn og Glæde af det hele indkomne Beløb. Odense den 25de April 1868. Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. [Brevets Original kendes ikke; her afskrevet efter Fyens Stiftstidende 28. April 1868]. Kilde: sdu.dk

I H.C. Andersens dagbog fra den 26. april 1868 har han noteret at han har været tidligt oppe for at pakke, da det er rejsedag. Han havde inden afrejsen fået besøg af Gredsted, der bragte ham en takkeskrivelse fra komiteen for Frederik VII Stiftelse.