H.C. Andersen og Frederik VII’s Stiftelse i Odense (2)

1-DSC_1596
Frederik VII’s Stiftelse i Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense 2012

1868 et mærkeår for Frederik VII’s Stiftelse

Digteren H. C. Andersen læste nemlig i det år – den 23. og 24. april op i Larsens Hotels store Sal i Odense til fordel for Stiftelsen. Digteren, som opholdt sig i Odense nogle dage på gennemrejse, indfriede hermed et gammelt løfte. Salen var naturligvis stuvende fuld, og overskudet blev 219 Rdlr. 3 Mk. For at Stiftelsens beboere kunne nyde godt af denne gave, bestemtes det straks at udbetale hver af dem en pengegave. Enkemadam Henriksen, hvem H.C. Andersen særlig interesserede sig for på grund af barndomsbekendtskab (hun var H. C. Andersens Plejesøster), fik 8 Rdlr., familier fik 2 Rdlr. hver og enkelte personer 1 Rdlr.

H. C. Andersen “Stiftelsens overordentlige velgørere“

H. C. Andersen, der paa det tidspunkt var etatsråd, besøgte Stiftelsen og talte med hver enkelt af beboerne. Han udtalte sin glæde over Stiftelsens gode indretning og beboernes ,,glade tilfredshed“, ligesom han lovede oftere at ville læse op til fordel for Stiftelsen. Det var jo en for den tid betydelig gave, Stiftelsen fik ved disse oplæsninger, og bestyrelsen sendte da også digteren en skrivelse med en varm tak, ligesom det i et bestyrelsesmøde vedtoges, at H. C. Andersen ,,for fremtiden skulde betragtes som en af Stiftelsens overordentlige velgørere“.

Sider: 0  1  2  3  4