H.C. Andersens oplæsning i Nyhavn 18

H.C. Andersen i sit arbejdsværelse i Nyhavn 18. Kilde kb.dk 2002

Om aftenen læste H.C. Andersen ofte sine digte for søstrene Ballin og Marie Busch, når hun var færdig i køkkenet. Han var hyggelig og elskværdig, men forlangte at man fulgte med og lyttede til oplæsningen. Marie Busch fortæller: ” Da jeg en Gang kom med min Strikkestrømpe, matte jeg lægge den bort. De sidder ellers og tænker kun paa Strikkestrømpen, sagde han.” H.C. Andersen var meget bange og pylret. Stak eller skar han sig en smule i en finger kom han straks hen til tjenestepigen og beklagede sig og spurgte, om hun troede om det kunne blive til kræft. Andersen var plaget af gigt og i sengen havde han en række pøller eller langpuder, der bedre kunne tage form efter hans store krop. Det var en hel kunst at rede hans seng med alle disse puder og pøller.

Når han skulle køre i droske til et af hans utallige teaterbesøg skete det efter bestemte regler. Marie Busch fortæller: at naar jeg skulde hente en Droske til ham til at køre til teatret sagde han i Reglen: Sørg for at faa en Kusk med lange Støvler! Lidt standsmæssigt skulde det jo være. Han vilde gerne have at jeg kom ned og hentede ham ved Døren, naar han kommer hjem. Det kneb ham at gaa ene op ad Trappen til 1. sal. Saa lagde han Armen om min Skulder for at støtte sig. De lange Arme naaede ham omtrent til anklerne. Han gav mig da gerne 3 Mark.” Når Andersen rejste til udlandet havde han ofte en tjener med. Det var Chron. Han fortalte desuden, at han i sine unge dage havde boet i Svendborg på “Hotel Svendborg”.

Ca. 1.1/2 år efter at Marie Busch rejste hjem til Svendborg døde H.C. Andersen hos sine venner Melchiors på “Rolighed” i København. Marie Busch slutter af med at sige: Om min berømte Husbond havde jeg saamænd kun godt at sige.”

Således sluttede fortællingen fra Marie Jensigne Buch, som var tjenstepige hos H.C. Andersen i 2-3 år. Marie Busch døde i marts 1934 og hendes gravsted er på Assistens Kirkegård i Svendborg. På hendes gravsted er der opsat en mindesten for hende.

Kilder: H. C. Andersens gamle Pige fortæller«. Ekstrabladet 27. okt. 1929. Samtale med fru Marie Busch, Svendborg; mærket »Peter Peter«. og H.C. Andersens dagbøger

Sider: 1  2  3  4