Familien Melchiors landsted “Rolighed” (1)

 Familien Melchiors landsted “Rolighed”

 Familien Melchiors landsted “Rolighed, hvor H.C.Andersen døde den 4. august 1875. H.C.Andersens værelser lå på 1. sal ved tårnbygningen. Fotografierne er optaget af husfaderen Moritz Melchiors lillebror , den berømte amatørfotograf Israel B. Melchior.

Første gang H.C. Andersen ankom til Rolighed for en længere periode, var den 9. september 1866 og han blev der til den 29. september. H.C.. Andersen var netop vendt hjem fra en længere rejse til Portugal og skriver i sin dagbog: Søndag 9. Oppe henimod otte; smukt Veir… kom i første Klasse til Kjøbenhavn, hvor paa Banegaarden Melchior og Frue med deres Vogn hentede mig og vi kjørte til Gammel Rolighed ved Kalkbrænderiet; Trappen var smykket med Blomster og Dannebrogs Flag. Børnene strøede Blomster for mig. Jeg fik to Værelser, det ene ud til Sundet… Hjemme blev min Skaal drukket i Champagne, Broderen Melchior photographerede Folkene opstillet i Gaarden; jeg satte mig paa vogntrinet og kom med i Billedet, Før Bordet photographeredes jeg med familien i Haven.

Det efterfølgende dedikationsdigt af H.C. Andersen fortæller meget om landstedet Rolighed dets omgivelser. Dedikationsdigt i Nye Eventyr og Historier, 3. Række, 2. Samling (udkom 23. nov. 1872).

Rolighed

Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,
Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,
Hvor „Rosenvænget“ naaer til Øresund,
Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

Her trives Roserne. Det vilde Viinløv
Udfolder Efteraarets Farvepragt,
Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler
Et Hjem sig løfter, minderigt fra Fortid.
Her Sangen lød: „Eleonora Ulfeldt,“
Her Tænkeren sad under Poppelpilen
Og lyttede til Aanden i Naturen.

Det Hjem er nu et lille „Rosenborg,“
Med Taarn og med Altaner ud mod Sundet,
Hvor Malmø og Landskrona sees i Solskin
Og Tycho Brahes Ø og Gyldenlund.
I Karavane Skibe gaae forbi,
Slig Svaneflok, saa stor, kun sees i Sundet.

Naar saa i Aftnen Himlens Stjerner blinke,
Og Fyret fra „Trekroner“ lyser vidt om,
Hvert Fartøi ude tænder sin Lanterne,
Troer man at see et festbelyst Venedig,
En svømmende, illumineret By.
Dog skjønnest er her inden fire Vægge,
I Gjestfrihedens lykkelige Hjem.

Johannes Ewald sang udødeligt
Rungsteds Lyksalighed. O, havde han
I vor Tid levet og i dette Hjem,
I dette Hjertelag, hos disse Venner,
Han havde sjunget da en deilig Sang
Om „Rolighed“ og Rosenvængets Roser.

Mit Hjem i Hjemmet, hvor bag Hyldens Hang
Mit Liv fik Solskin og min Harpe Klang,
Dig bringer jeg taknemlig, glad min Sang!

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!

Sider:  1  2  3  4  5