H.C. Andersen og dagbogen om de unge piger i huset

Her ses et eksempel på H.C. Andersens dagbognotater. Disse er dog fra 1846. Foto Lars Bjørnsten.

H.C. Andersen og dagbogen om de unge piger i huset

Dagbogen beskriver flere episoder og bemærkninger om de unge piger, som H.C. Andersen har haft. Marie Jensigne Busch har efter de tilgængelige kilder været ung pige hos H.C. Andersen i perioden fra ca. 1. august 1871 til ca. 4. februar 1874, hvor hun rejser. Hun afløses af en svensk pige. Hun var der tilsyneladende ikke lang tid. For der var bud efter Marie Jensigne Busch (Marie Andresen) igen, men hun afslog jobbet. En anden pige med samme navn som den tidligere Marie Andresen kom også fra Svendborg. H.C. Andersen havde dog ikke den store sympati for hende, efter hendes ansigt at dømme og han har også bemærkninger om hendes hår, om at hun er bondepige og går købstadsklædt og senere om at hun lugter. Han håber dog at hun er opmærksom og skikkelig, da han er træt af hele tiden at skulle skifte ung pige.

Nedenstående er uddrag fra H.C. Andersens dagbog, der skulle handle om Marie Jensigne Busch i den perioden hun var ung pige hos Andersen.

Fredag den 1ste. Mai 1874. “Nu skiftede vi da Pige igjen, den ny er fra Svendborg og har aldeles samme Navn som den anden Marie Andresen; den bortreiste gav jeg en Species. Følte ikke ret Sympati for den Nye efter hendes Ansigt at dømme, hun bærer sit Haar som Fru Neruda Normann og er fra Svendborg anbefalet af gamle Jomfru Ibsen; gid vi nu blive tilfreds med hende og at hun er opmærksom og skikkelig. Jeg holder ikke af der ideligt skiftes Piger. “

Søndag 10 Mai 1874. “Foræret vor nye Pige fra Svendborg en Billet til Kongens Theater for iaften at see Thrymsqviden. Gik ind til Henriques hvor der var festlig Middag for Hartmann, hans Kone var der, Gade med Kone, Søn og Svigerforældrene Erslevs, samt Sangeren Simonsen med Frue, man havde sagt mig hun var gammel og ikke kjøn, jeg fandt hende aldeles ikke gammel, og hun saa meget godt [ud]. Jeg læste for Gade og Damerne Sangen til Hartmann og Digtet Oldingen, som tiltalte. Kjørte saa hjem. Sendt Brev til Grevinde Holstein paa Holsteinborg.”

Kilder: H. C. Andersens gamle Pige fortæller«. Ekstrabladet 27. okt. 1929.  Samtale med fru Marie Busch, Svendborg; mærket »Peter Peter«. og H.C. Andersens dagbøger

Lars Bjørnsten

Sider: 1  2  3  4