H.C. Andersens moders vaskeplads ved Munkemøllestræde og Odense Å

Motiv Odense Å. “H.C. Andersens moders vaskeplads ved Munke Mølle”. Fotograf  H. Rasmussen 1905. Kilde Odense Bys Museer

Vaskepladsen ved Odense Å,  Munkemøllestræde 20. 5000 Odense C.

Vaskepladser ved Odense å

Langs Odense å var der flere vaskesteder, hvor vaskekoner for en ringe betaling vaskede folks beskidte tøj. Vaskekonerne måtte arbejde hårdt og stod sommer og vinter i vand til knæene ude i åen med tøjet, som blev lagt på en stor sten og banket med et banketræ. Sæbevandet stod i en balje på åbredden og skylningen af tøjet skete med håndkraft. Et hårdt og slidsomt arbejde. Odense å ser i dag meget anderledes ud end den gjorde for flere hundrede år siden.  Tilbage i 1100′ tallet gik Skt. Knuds Kloster helt ned til åen, hvor klosterets mølle, Munke Mølle lå. I 1906 opkøbte Odense Kommune den nedlagte mølle og den gamle bagå fyldtes op med jord og brokker og efterfølgende lod kommunen opføre byens første elektricitetsværk. Filosofgangen, der tidligere havde været en idyllisk sti langs åen, blev efter 1908 anlagt som vej på en del af bagåen. Ved ændringen af åforløbet  forsvandt vaskepladserne langs åen. Idag er der ud for Påskestræde ved Odense å anlagt en vaskeplads, som man mener den så ud på H.C. Andersens tid. Det var dog ikke her at moderen var vaskekone.

Hvor lå H.C. Andersens moders vaskeplads

H.C. Andersens mor havde vaskeplads lige overfor Munke Mølle og vaskede her folks beskidte vasketøj.  Munke Mølle havde tre store møllehjul, som drejede rundt når sluseportene blev hævet og vandet strømmede. Vaskestedet  i dag ligger  på selve vejen Klosterbakken ved det gamle studenterhus med adressen Munkemøllestræde 20 5000 Odense C. Nedenfor ses stedet på et nutidigt kort, der hvor der står en cykel, deromkring har vaskestedet været. Efter H.C. Andersens konfirmation i 1819 flyttede Hans Christian sammen med sin moder væk fra barndomshjemmet og længere ned af Munkemøllestræde til et andet hus. Ved huset var der en lille og smal have der gik helt ned til den smalle bagå, hvor moderens vaskested var og her lå stenene, som blev brugt til vaskeriet. Lige ovre på den anden side af den smalle å lå Munke Mølle, hvilket fremgår af det ovenstående foto.

H.C. Andersens moder, som vaskekone

Da H.C. Andersens far døde i 1816 betød det at hans moder måtte påtage sig ekstraarbejde som vaskekone. H.C. Andersens moder giftede igen sig efter Hans Christians faders død med en ung skomager. H.C. Andersen, hans moder og stedfader flyttede fra barndomshjemmet hen i gaden udenfor Munkemølle Port. Her havde de fået en bolig og havde en en have, som var meget lille og smal, den var egentlig kun et lang bed med rips og stikkelsbær og så gange der tog lige så stor plads. Den førte ned til Odense Å lige bag ved Munkemølle, hvor tre store vandhjul drejde sig under det styrtende vand og stod pludselig stille, når sluseportene længere henne af åen blev sat for. På en af de store sten, som hans moder brugte til toe-bræt (toe-bræt = er et bræt, skammel  eller lign,  hvorpå vasketøjet vaskes eller bankes) i åen stod han og sang i vilden sky. H.C. Andersen havde hørt af en gammel kone, som skyllede tøj i åen, at kejserriget China lå lige her under Odense å. Fantasien havde ingen grænser. Kilde: “Mit Livs Eventyr

 Eventyret og vaskekoner

“Og Drengen gik……. Han gik om af Gaden, ind i Gyden, ned til Aaen, hvor Moderen stod ude i Vandet ved Toestolen og slog med Tærskelen paa det svære Linned. Der var Strømning i Vandet, thi Vandmøllens Sluser vare oppe, Lagenet drev for Strømmen og var nær ved at rive Toestolen om; Vaskerkonen maatte holde imod. ( fra H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke”).

I H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke” skriver digteren om sin triste barndom og om sin mor, der arbejdede under hårde og kolde forhold trøstede sig med snapsen. Andersens mor Anne Marie  Andersdatter døde af delirium tremens i 1833. “Jo, hun duede!” sagde den gamle Pige og saae op imod Himlen. “Jeg veed det fra mange Aar og fra den sidste Nat. Jeg siger Dig, hun duede! og vor Herre i Himmeriges Rige siger det med, lad Verden kun sige: hun duede ikke!” . Sådan slutter H.C. Andersen sin historie om moderen.

Vaskestedet i dag ligger på selve vejen Klosterbakken ved det gamle studenterhus med adressen Munkemøllestræde 20 5000 Odense C. Det er nu i 2017 nedrevet og et nyt hus bygget på stedet. Ovenfor ses stedet på et nutidigt billedet, der hvor der den hvide bil holder ca. der har det oprindelige vaskested været.

På de næste sider kan du se flere billeder med motiver fra vaskepladsen og Munke Mølle i Odense

Sider:  1  2  3  4