ny

Munkemølle ved Odense Å

Munke Mølle i Odense for enden af barndommens gade Munkemøllestræde. Akvaral af J.H.T. Hanck 1831.

Munke Mølle i Odense, som lå ved enden af H.C. Andersen barndomsgade  Munkemøllestræde. I baggrunden ses Sct. Knuds Kirke. Akvarel af J.H.T. Hanck 1831

H.C. Andersen omtaler Munkemølle i sin dagbog fra torsdag 6. September 1866

“…….Kom til Odense og tog ind paa Postgaarden, der syntes at fremhæves som bedst. Verten blev glad ved at see mig og trættede mig næsten ved Konversation, endelig blev han kaldet bort: undskyld! sagde han. Gik til Biskop Engelstoft der med Frue og Børn glade tog mod mig. Bispen gik med mig ud af Munkemølle forbi det lille Sted hvor mine Forældre tidligere have boet. Møllen var nu ny; Munkemose en smuk Eng; vi gik over Nonnebakken til den nye Deel af Byen hvor Stiftamtmand Unsgaard boer;…….”

Se også H.C.Andersen digtet Mit Barndoms Hjem. (Nær Odense-Munkemølle).

Lidt historie om møllen

Munke Mølle omtales første gang i 1175, da 12 benediktinermunke ( kaldet Knudsbrødrene) blev sendt til Odense af Erik Ejegod ( bror til Knud den Hellige) for bl.a. at bygge Munke Mølle ved Odense Å . Dermed kunne byen således male kornet fra gårdene rundt om Odense, så byen kunne være selvforsynende med mel og dermed brød. Munke Mølle er den ældst kendte mølle på Fyn og tilhørte Skt. Knud Kloster. Møllerettighederne skænkes i 1175 til Sct. Knuds Kloster af kongen. Det menes at dette var starten af Danmarks første industrivirksomhed.

Foto: Lars Bjørnsten Odense