Jenny Lind synger for arvestorhertugen og Andersen i Weimar 1846

Mindehallen -The Memory Hall H.C. Andersens Hus: Niels Larsen Stevns – Jenny Lind synger i Weimar. Fresko 1932. Freskoen måler 2.72 x 1.92 m.

Lidt om Niels Larsen Stevns udsmykning af Mindehallen i Odense

Mindehallen ved H.C. Andersens Hus er udformet som en monumental rotunde eller kuppelsal. Det er Thomas B. Thrige der i 1929  donerede penge til Mindehallen, som er tegnet af den odenseanske arkitekt Niels Jacobsen. Sluttelig overdrager man arbejdet med udsmykningen til  freskomaler “Niels Larsen Stevns”, der får frie tøjler til opgaven. Det blev et forslag med 8 motiver fra “Mit livs Eventyr”, der blev vedtaget. Et af de otte billeder er ovenstående. Se mere her!

Om billedet “Jenny Lind synger i Weimar”

Der ses et kraftigt lysindfald, der rammer Andersen som tilskuer, mens den svenske nattergal Jenny Lind i 1846 synger en svensk salme  for arvestorhertug Carl Alexander af Sachsen-Weimar i militær uniform, Det sker  i 1846 og muligvis på jagtslottet Ettersburg i Tyskland. Andersen var fuldstændig opslugt af Jenny Lind, hvilket ses af hans fremskudte position på stolen. Jenny Lind var Andersen sidste store kærlighed, men følelserne var ikke gengældt. Om Jenny Lind skriver Andersen i “Mit Livs Eventyr” Kapitel 11 “…. at ved Jenny Lind har jeg først forstaaet Kunstens Hellighed, ved hende har jeg lært, at man maa glemme sig selv i det Høieres Tjeneste!…”

Andersen illustrerer mødet i et brev fra april 1846 til sin søsterlige veninde Henriette Hanck således:” Jenny Lind indtraf medens jeg var der; hun sang ved Hoffet og gav i Theatret Norma og Søvngjængersken, hun fortryllede Alle; een Formiddag hvor Arvestorhertugen tog mig med til Grevinde Redern, hvor vi fandt Jenny L. sang hun en svensk Psalme, saa gribende, at den unge Hertuginde faldt hende om Halsen og Jenny brast i Graad, vi vare alle bevægede og ved Afskeden trykkede Arvestorhertugen hendes Haand til sine Læber”

Inspirationen til rummet og interiøret har Stevns hentet på Frederiksborg Slot i  Kong Christian den 7’s sal.

Lars Bjørnsten Odense

Kilder: Svend Larsen: Niels Larsen Stevns og H.C. Andersen, H.C. Andersens Hus, Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1955
Michael Wivel: Lysets tøven, Christian Ejlers’ forlag, 1994
Brevbasen H.C Andersen Syddansk Universitet
Lars Bjørnsten Odense foto 2014

Se mere om Mindehallen – Kuppelsalen – Rotunden i H.C. Andersens Hus her!