Historien om Niels Larsen Stevns udsmykning af Mindehallen i Odense

Historien om baggrunden for Niels Larsen Stevns udsmykning af Mindehallen i Odense

I 1929 fik Niels Larsen Stevns overdraget en udsmykning af Mindehallen, der var under opførelse i tilknytning til H.C. Andersens Hus. Det betød, at han måtte forholde sig til sig selv og ikke mindst til H.C. Andersen. Opgaven var af verslig natur selvom Niels Larsen Stevns hovedsagelig havde beskæftiget sig med opgaver, indenfor den kristne område og af mytisk art.

Mindehallen er udformet som en monumental rotunde eller kuppelsal, som var en vigtig del i bestræbelsen på at mere gøre museet mere repræsentativt. Museet som blev indviet i 1908 rådede kun over syv små rum i fødehjemmet. Det beskedne bindingsværkshus på hjørnet af Hans Jensensstræde og Bangs Boder.

En af byens store erhvervsmænd Thomas B. Thrige havde i 1929 givet tilsagn om penge til nye mere rummelige bygninger herunder Mindehallen. Bygningerne skulle stå færdig i 1930 og var tegnet af den odenseanske arkitekt Niels Jacobsen. Inspirationen har arkitekten hentet fra Pantheonskirken i Rom. Cirkelrund og høj bygning med lys fra hullet i loftet.

Der var tanker om, at væggene i mindehallen skulle udsmykkes med motiver fra eventyrene i mosaikker, relieffer eller freskoer. Desuden skulle der være en statue af digteren ved indgangen.

Fabrikant Weimann ville skyde penge i projektet med forskellige forbehold. Pengene skulle bekostes af odenseanske selskaber, institutioner og borgere. Målet var at få skrabet 100.000 kr. sammen. Der var mange overvejelser om, hvem der skulle stå for projektet. Forslag, der var i spil var Niels Skovgaard, billedhuggeren Svend Rathschak, maleren Aksel Jørgensen og billedhuggeren Jean Gauguin.

Skovgaard og Rathschak foreslog komiteen, der skulle vurdere projektet, at man overdrager arbejdet til den dygtige freskomaler “Niels Larsen Stevns”. De anser ham, som bedst egnet og fraråder at udskrive en konkurrence om projektet, da de mener at en konkurrence koster mange penge og giver mindre gode resultater. De foreslår, at give kunstneren frie tøjler til opgaven og foreslår at bruge scener fra “Mit livs Eventyr” og om muligt inddrage eventyrene i udsmykningen.

Niels Larsen Stevns fik og accepterede opgaven. Han kom til Odense for at beskue byggepladsen og udfordringen. Dog blev man enige om, at dekorationen i Mindehallen skulle baseres på scener fra “Mit livs Eventyr” og at Niels Larsen Stevns kunne søge bistand hos H.C. Andersen eksperterne Sophus Michaelis og Hans Brix.

Skitserne til dekorationen blev til i et teamwork mellem Niels Larsen Stevns og han kone Anna, der læste op, mens han stod på stilladset og malede. Der var udarbejdet to serier med motiver, et med tyve motiver og et med otte. Det blev serien på 8 motiver, der blev vedtaget i Odense sidst i maj 1930, hvilket kunstneren også selv valgte.

Motiverne til de otte billeder er fra “Mit livs Eventyr”. Niels Larsen Stevns beskriver dem således: Det begynder over indgangsdøren “Faderen laver Vandmølle til Hans Christian“. Næste felt til venstre er “Afskeden fra Odense“. Tredje felt over døren “Ørsted examinerer H.C. Andersen”. Fjerde felt “Italien”. Femte felt lige overfor indgangsdøren “H.C. Andersen læser Eventyr for den collinske Familie”. Sjette felt “H.C. Anderen, Thorvaldsen, Oehlenschlæger og Baronesse Stampe ved Nysø”. Syvende felt “Jenny Lind synger for Storhertugen af Sachsen Weimar”. Ottende felt “Fakkeltoget i Odense”.  Alle motiverne over dørene er indendørs eller stuemotiver, da det er mindre felter og alle felter mellem dørene er udendørs eller landskabsmotiver for at de kan fylde hele væggens højde.

Døråbningerne angiver en tredeling af vægoverfladen. Et højt marmor der udgør fundamentet og fordelingen af motiverne i Mindehallen. Hvert billede blev afgrænset af en bort. som fungerede som ramme. Motiverne illustrerer begyndelsen til slutningen i Odense. Fra barndommens stue i Munkemøllestræde til opholdet i København. Eksamination af Ørsted. Neapel i Italien og på herregården Nysø. H.C. Andersen omgås borgerskab, adel og fortæller eventyr og historier. Sluttelig hyldes han af folket på pladsen foran Odense Rådhus. Stevns står for iscenesættelsen af skildringerne ligesom H.C. Andersen også gjorde i forhold til sit liv.

Lars Bjørnsten Odense

Kilder: Svend Larsen: Niels Larsen Stevns og H.C. Andersen, H.C. Andersens Hus, Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1955
Michael Wivel: Lysets tøven, Christian Ejlers’ forlag, 1994