Niels Larsen Stevns fresko: Afrejsen fra Odense 1819

Niels Larsen Stevns fresko: Afrejsen fra Odense 1819. Størrelse 4.17 x 6.20 m.

Mindehallen – The Memory Hall

I 1929 fik kunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) overdraget opgaven, at dekorere mindehallen – kuppelsalen i H.C. Andersens Hus. Det skete med otte store freskomalerier fra H.C. Andersens liv, hentet fra digterens selvbiografi Mit Livs Eventyr. Se mere om historien her!

Niels Larsen Stevns fresko: Afrejsen fra Odense 1819

Andersen har 14 år gammel forladt barndomshjemmet og den 4. september 1819 er han på vej ud i den store vide verden. Første rejse går til København. H.C. Andersen beskriver selv afrejsen i “Mit livs Eventyr” således:

“Min Moder pakkede en lille Bylt Klæder sammen, talte med Postkarlen, om jeg kunde følge med som blind Passageer til Kjøbenhavn; det lod sig gjøre, jeg skulde kun betale tre Rigsdaler for hele Rejsen. Eftermiddagen, paa hvilken jeg skulde afsted, kom endelig; min Moder fulgte mig bedrøvet ud af Porten; her stod gamle Fa’ermo’er; i den sidste Tid var hendes smukke Haar blevet graat, hun tog mig om Halsen, græd, uden at kunne sige et Ord; jeg var selv inderlig bedrøvet -saa skiltes vi ad; jeg saae hende aldrig mere; hun døde Aaret efter, – jeg veed ikke hendes Grav, hun ligger paa de Fattiges Kirkegaard.”

Udsnit: Niels Larsen Stevns fresko: Afrejsen fra Odense 1819

Det var en svær afsked og forude ventede den store vide verden. Alt er klar til afskeden udenfor byporten St. Jørgens port, som udgjorde overgangen mellem Overgade og Skt. Jørgensgade i Odense. Moderen med står med ryggen til klar med tøjbylten, mens Hans Christian tager afsted med sin gamle farmor.

Billedet symbolisere et opbrud mellem to generationer og forskellige livsopfattelser. De små huse i baggrunden symbolisere den gamle verden og de drivende skyer og den lyse himmel symboliserer den nye verden, hvor H.C. Andersen er på vej hen.  Retningen er mod øst og København, hvilket ses af retningen på skyerne og postvognens placering. Det går fra det mørke Odense mod en lysere fremtid i København for Hans Christian.

Lars Bjørnsten Odense

Kilder: Svend Larsen: Niels Larsen Stevns og H.C. Andersen, H.C. Andersens Hus, Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1955
Michael Wivel: Lysets tøven, Christian Ejlers’ forlag, 1994
Foto: Lars Bjørnsten Odense