Dronningen som scenograf til flere af H.C. Andersens eventyr (5)

Hyrdinden og Skorstensfejeren. Danmarks Radio 1987 – Nationalmuseet

Scenograf

Dronningens første H.C. Andersen inspirerede balletforestilling på Pantomimeteatret i Tivoli var “Kjærlighed i skarnkassen” i 2001. Siden har Dronningen været scenograf til flere af H.C. Andersens eventyr bl.a. Tommelise, Fyrtøjet. Den standhaftige Tinsoldat og Svinedrengen.

I 1987 blev Dronningen professionel scenograf, da chefen for tv-teatret Birgitte Price spurgte Dronningen om bistand til produktion af H.C. Andersens eventyr Hyrdinden og skorstensfejeren. Dronningen skulle stå for designet til Hyrdinden, Skorstensfejeren og Nikkedukkerne m.m. Det blev Dronningens officielle debut som scenograf.

Foto: Lars Bjørnsten Odense april 2019

For at få et helhedsindtryk skal siderne læses fortløbende!

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9