Træmanden – i arbejde på Sejerskovvej i Odense (3)

1-trae-fyrtoejet (52)

Niels-Erik H.V. Øhlenschlæger Odense i gang med at lave folkekunst

Træmanden Niels-Erik H.V. Øhlenschlæger fra Odense laver folkekunst primært i træ og er i gang med at bearbejde den ca. 7 meter høje og 225 år gamle hvidbøg, der står på Sejerskovvej i Odense.

Udgangspunktet for projektet er H.C. Andersen eventyret “Fyrtøjet” hvori der indgår et hult træ. Desuden skal der være en figur inde i det hule træ samt en figur der er på vej op eller ned af træet.  På toppen skal der være takker eller spidser, der symboliserer det uforudsigelige, det farlige o.lign. Takkerne eller spidserne laves af afbarkede grene, der placeres i toppen og derved bliver træet  ca. 8-9 meter højt. Desuden skal der på toppeen anbringes et exit skilt som symboliserer, at her ender eller begynder den virkelige verden. Det hule træ er indgangen eller udgangen til det hemmelige univers under jorden.

Et lille uddrag af H.C. Andersens eventyr Fyrtøiet  fra 1835 “Kan Du see det store Træ?” sagde Hexen, og pegede paa et Træ, der stod ved Siden af dem. “Det er ganske huult inden i! Der skal Du krybe op i Toppen, saa seer Du et Hul, som Du kan lade dig glide igjennem og komme dybt i Træet! Jeg skal binde dig en Strikke om Livet, for at jeg kan heise Dig op igjen, naar Du raaber paa mig!”. En historie der har dannet inspiration til skulpturen.

Planen er at grave de nederste rødder fri, således at disse kan indgå som en del af skulpturen. Såfremt der opnås økonomi i projektet er det tanken at der skal der være 7 plader i f.eks bronze der omkranser træet forneden. På disse plader skal der skrives digte af kunstnere fra hele verden f.eks Japan, Kina, der henter inspiration  fra det hule træ. Denne del af projektet vil digteren Niels Hav stå for. Digtene vil bestå for eftertiden, hvorimod træet forgår. Se foto fra processen i august 2015 her!

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10