Projekt “H. C. Andersens Eventyrhus” 2.

hca-hus

Oversigtkort over projektområde tilført diverse oplysninger af undertegnede. Set i Odense Rådhushal 2014.

Læs indledningen og oplæg til denne side her!

1 fase fra 24.8 til 28.10.2015.

Odense Kommune meddeler 4. september 2015, at følgende eventyrarkitekter og stjernearkitekter skal konkurrere om at tegne, forme og bygge et eventuelt kommende H.C. Andersens Eventyrhus. De fem firmaer er:

  • BIG Arkitekter med Moe Ingeniører og SLA Landskab
  • Kengo Kuma Architects med Cornelius+Vöge Arkitekter, Eduard Troelsgård Ingeniører og MASU Landskab
  • Entasis Arkitekter med Charlotte Skibsted landskab, Henrik Larsen Ingeniører og Anders Christensen Ingeniører
  • Barozzi Veiga Architects sammen med GWITT Arkitekt og Rambøll Ingeniører
  • Snøhetta Arkitekter med Holscher Norberg Arkitekter og COWI Ingeniører

Fase 1 i projektkonkurrencen som er udskrevet af Odense Kommune i samarbejde med A. P. Møller Fonden, handler om arealets hoveddisponering samt en overordnet udformning af hovedelementer arkitektonisk, funktionelt og teknisk herunder en sammenkobling mellem de eksisterende, fredede – og bevaringsværdige bygninger.

2  fase7.12.2015 til 1.3.2016.

Her vil de indtil to udvalgte forslagsstillere af de fem fra første fase blive anmodet om en viderebearbejdning af deres forslag. Forslagsstillernes anonymitet ophæves i konkurrencens anden fase. Udbud forventes efter forhandling afviklet i perioden.

Økonomi 

Der sker en løbende økonomisk vurdering af forslagene af en uvildig rådgiver. Projektets endelige realisering forudsætter, at der tilvejebringes den nødvendige finansiering.

Beskrivelse af projektet 

Eventyrforfatteren H. C. Andersen er født og opvokset i Odense, hvor hans fødehjem sammen med et museum og et børnehus m.m. danner ramme om et besøgssted af international berømmelse. Det er besluttet, med udgangspunkt i de bevaringsværdige bygninger og et større udeareal , at omdanne stedet til H. C. Andersens Eventyrhus. Grundarealet er på ca. 9 000 m²

Eventyrhuset og den magisk have skal åbne sig op mod byen og det forandrede bymiljø i grundens vestlige ende. Eventyrhuset skal, på den anden side, forbinde og integrere den helt unikke lokalitet på stedet, hvor H. C. Andersen blev født. For at skabe et højt internationalt niveau skal der skabes rammer, der fysisk understøtter både H.C. Andersens fortællinger og en moderne museumsformidling i samspil med scenografi og arkitektur.

Det samlede bygningsareal i eventyrhuset forventes at blive ca. 6 000 m² brutto, hvoraf 325 m² udgøres af de eksisterende fredede og bevaringsværdige bygninger. Dette skal danne rammen et eventyrunivers. hvor indlevelse, fantasi og leg danner grundlag for mødet med H. C. Andersens eventyrverden, forfatterskab og liv. Rammerne skal danne baggrund for ufdforskning og opdagelse for at give gæsterne nogle unikke oplevelser.

NB:  Japansk stjernearkitekt tegner H.C. Andersens Eventyrhus 2. april 2016

Kilder: 

Lars Bjørnsten Odense 03.04.16

Sider:  0  1   2