Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lille Tuk” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lille Tuk” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Little Tuk. By Hans Christian Andersen.

“….”Der gaaer den gamle Vaskerkone omme fra Strædet!” sagde Moderen, idet hun saae ud af Vinduet. “Hun kan knap bære sig selv og saa maa hun bære Spanden fra Posten; spring du ud, lille Tuk, og vær en velsignet Dreng! hjælp den gamle Kone!”
Og Tuk sprang ligestrax og hjalp, men da han saa kom hjem, var det mørk Aften, Lys var der ikke at snakke om, han skulde i sin Seng; det var en gammel Slagbænk; i den laa han og der tænkte han paa sin Geographi Lexie: Sjællands Stift og Alt hvad Læreren havde fortalt. Der skulde rigtignok have været læst, men det kunde han jo ikke nu. Geographi-Bogen stak han ind under sin Hovedpude, for han havde hørt, at det skulde hjælpe betydeligt til at huske sin Lexie, men det er ikke til at stole paa….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3