Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lille Tuk” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lille Tuk” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Little Tuk. By Hans Christian Andersen

” – Som om jeg laae i Sorø!” sagde Tuk, og saa vaagnede han; det var klar Morgen, han kunde ikke huske det mindste af sin Drøm, men det skulde han heller ikke, for man maa ikke vide hvad der kommer.
Og han sprang ud af Sengen og læste i sin Bog og kunde saa sin Lexie lige strax. Og den gamle Vaskerkone stak Hovedet ind af Døren, nikkede til ham og sagde:
“Tak for igaar, du velsignede Barn! vor Herre lade din bedste Drøm blive opfyldt!”
Den lille Tuk vidste slet ikke hvad han havde drømt, men see, det vidste vor Herre!

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3