Illustration af H.C. Andersens eventyr “To jomfruer” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “To jomfruer” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Two Maidens . By Hans Christian Andersen.

“…Nu gik det til Arbeide; Jomfruerne kjørte, de bleve lagte paa Hjulbøren, og det var altid fiin Behandling, men Stempel bleve de kaldte.
“Jom-!” sagde de, idet de stampede mod Steenbroen; “Jom-!” og lige vare de ved at sige heelt ud Ordet: “Jomfru,” men de beed Ordet kort af, de toge det i sig igjen, for de fandt, at de ikke engang burde svare. Men indbyrdes tiltalte de altid hinanden med Navnet Jomfru, og priste de gode, gamel Dage, da man kaldte enhver Ting ved sit rette Navn, og kaldtes Jomfru, naar man var en Jomfru; og det bleve de begge To, thi Rambukken, den store Maskine, slog virkeligt op med den Yngste, han vilde ikke indlade sig med et Stempel.”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2