Illustration af H.C. Andersens eventyr “To jomfruer” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “To jomfruer” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Two Maidens . By Hans Christian Andersen.

“…Inde i Materialgaarden stod der to saadanne Jomfruer, de stode mellem Skovle, Favnemaal og Hjulbør, og der var det rygtedes, at “Jomfruen” ikke længer skulde kaldes “Jomfru”, men derimod “Stempel”, og det er den nyeste og eneste rigtige Benævnelse i Brolæggersproget, for hvad vi Alle i gamle Tider kaldte en Jomfru.
Nu er der mellem os Mennesker Noget, man kalder: “emanciperede Fruentimmer,” hvortil regnes Institutbestyrerinder, Jordemødre, Dandserinder, der kunne staae paa eet Been i Embedet, Modehandlerinder og Vaagekoner, og til den Række “Emanciperede”, sluttede sig ogsaa de to Jomfruer i Materialgaarden; de vare Jomfruer ved Veivæsenet, og de vilde paa ingen Maade opgive deres gode, gamle Navn og lade sig kalde “Stempel!”
“Jomfru er et Menneskenavn”, sagde de, “men Stempel er en Ting, og vi lade os ikke kalde en Ting, det er at skjeldes ud!”…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2