Illustration af H.C. Andersens eventyr “Stoppenålen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Stoppenålen” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Darning-Needle. By Hans Christian Andersen.

“…”Det er godt mod Søsyge at have Staalmave og saa altid huske paa at man er lidt mere end et Menneske! nu er mit gaaet over! jo finere man er, desmere kan man holde ud.” “Krask!” sagde Æggeskallen, der gik et Vognmandslæs over den. “Hu, hvor det klemmer!” sagde Stoppenaalen, “nu bliver jeg dog søsyg! jeg knækker! jeg knækker!” men den knak ikke, skjøndt der gik et Vognmandslæs over, den laae paa langs – og der kan den blive liggende!…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2