Illustration af H.C. Andersens eventyr “Stoppenålen” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Stoppenålen” (1847) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Darning-Needle. By Hans Christian Andersen.

“…En Dag laae der nogle Gadedrenge og ragede i Rendestenen, hvor de fandt gamle Søm, Skillinger og saadant noget. Det var Griseri, men det var nu deres Fornøielse.
“Av!” sagde den Ene, han stak paa Stoppenaalen. “Det er ogsaa en Fyr!”
“Jeg er ingen Fyr, jeg er en Frøken!” sagde Stoppenaalen, men ingen hørte det; Lakket var gaaet af den og sort var den blevet, men sort gjør tyndere og saa troede den at den var endnu finere, end før.
“Der kommer en Æggeskal seilende!” sagde Drengene, og saa stak de Stoppenaalen fast i Skallen.
“Hvide Vægge og selv sort!” sagde Stoppenaalen, “det klæder! saa kan man dog see mig! – bare jeg ikke bliver søsyg, for saa knækker jeg mig!” – men den blev ikke søsyg og den knak sig ikke…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2