Illustration af H.C. Andersens eventyr “Isjomfruen” (6)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Isjomfruen” (1862) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Ice Maiden. By Hans Christian Andersen.

“….Fra Skovgrunden klang de sidste Øxeslag, og ned af Bjergsiden rullede Træstammer, som Pindværk at see fra Høiden, men nær ved masttunge Træer. Lötschinen bruste sin eensformige Accord, Vinden susede, Skyerne seilede. Tæt ved Rudy gik pludselig en ung Pige, han havde ikke bemærket hende, før hun var lige tæt ved ham; ogsaa hun vilde over Fjeldet. Hendes Øine havde en egen Magt, man maatte see ind i dem, de vare saa selsomt glasklare, saa dybe, bundløse.
“Har Du en Kjæreste?” spurgte Rudy; al hans Tanke var fyldt med at have en Kjæreste.
“Jeg har ingen!” sagde hun og loe, men det var, som hun talte ikke et sandt Ord. “Lad os ikke gaae en Omvei!” blev hun ved. “Vi maae mere til Venstre, det er kortere!”
“Ja, til at falde i en Iiskløft!” sagde Rudy. “Veed Du ikke bedre Vei og vil være Fører!”
“Jeg kjender just Veien!” sagde hun, “og jeg har mine Tanker med mig. Dine ere nok nede i Dalen; heroppe skal man tænke paa Iisjomfruen, hun er ikke Menneskene god, sige Menneskene!”
“Jeg frygter hende ikke!” sagde Rudy, “hun maatte slippe mig, da jeg var Barn, jeg skal nok slippe hende, nu jeg er ældre!”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15