Illustration af H.C. Andersens eventyr “Isjomfruen” (8)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Isjomfruen” (1862) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Ice Maiden. By Hans Christian Andersen.

“…”Sagt!” – “Der blev sagt Alt hvad de saaledes sige naar de gaae paa Frieri: “Jeg holder af hende og hun holder af mig! og naar der er Mælk i Bøtten til Een, saa er der ogsaa Mælk i Bøtten til To!” “Men hun sidder Dig for høit!” sagde Mølleren, “hun sidder paa Gryn, paa Guldgryn, veed Du nok! hende naaer Du ikke!” “Intet sidder for høit, man kan naae det naar man kun vil!” sagde Rudy; for rask paa det er han. “Men Ørneungen kan Du dog ikke naae, sagde Du sidst! Babette sidder høiere!” “Jeg tager dem begge To!” sagde Rudy. “Ja, jeg skal forære Dig hende, naar Du forærer mig den levende Ørneunge!” sagde Mølleren og loe, saa Vandet stod ham i Ansigtet. “Men nu skal Du have Tak for Visiten, Rudy! kom igjen imorgen, saa er der Ingen hjemme! Farvel Rudy!” Og Babette sagde ogsaa Farvel, saa ynkelig som en lille Kattekilling, der ikke kan see sin Moder. “Et Ord er et Ord, en Mand en Mand!” sagde Rudy. “Græd ikke, Babette, jeg bringer Ørneungen!” “Du brækker Halsen, haaber jeg!” sagde Mølleren, “og saa slippe vi for dit Løb!” Det kalder jeg at sparke! nu er Rudy afsted, og Babette sidder og græder, men Mølleren synger Tydsk, det har han lært paa Reisen! jeg vil nu ikke sørge over det, det hjelper ikke!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15