Illustration af H.C. Andersens eventyr “Isjomfruen” (11)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Iisjomfruen” (1862) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Ice Maiden. By Hans Christian Andersen.

“…”Ja complet Gabflab!” sagde Rudy; og det var første Gang Rudy sagde Noget, der ikke behagede hende. En lille Bog havde Englænderen fornæet hende til Erindring om Chillon, det var Byrons Digtning: “Fangen i Chillon” oversat i det franske Sprog, saa at Babette kunde læse den.
Bogen kan være god nok!” sagde Rudy, “men den fiintkæmmede Fyr, som gav Dig den, gjorde ingen Lykke hos mig!”
“Han saae ud, som en Meelsæk uden Meel!” sagde Mølleren og loe af sin Vittighed. Rudy loe med og sagde, at det var godt og rigtigt sagt….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15