Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lykkens Kalosker” (5)

Lykkens Galocher: 5. Kopistens Forvandling.

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Lykkens Kalosker” (1850) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Galoshes of Fortune By Hans Christian Andersen (1838)

“… Drengene førte ham ind i en meget elegant Stue; en tyk leende Frue tog imod dem, men hun var slet ike fornøiet med, at den simple Markfugl, som hun kaldte Lærken, kom med ind, dog for i Dag vilde hun lade det gaae, og de maatte sætte den i det tomme Buur, som stod ved Vinduet! “det kan maaskee fornøie Poppedreng!” tilføiede hun og loe hen til en stor grøn Papegøie, der gyngede fornemt i sin Ring i det prægtige Messingbuur. “Det er Poppedrengs Geburtsdag!” sagde hun dum naiv, “derfor vil den lille Markfugl gratulere!”
Poppedreng svarede ikke et eneste Ord, men gyngede fornemt frem og tilbage, derimod begyndte en smuk Canarifugl, der sidste Sommer var bragt hertil fra sit varme, duftende Fædreland, høit at synge.
“Skraalhans!” sagde Fruen og kastede et hvidt Lommetørklæde over Buret.
“Pipi!” sukkede den, “det var et skrækkeligt Sneeveir!” og med dette Suk taug den.
Copisten, eller, som Fruen sagde, Markfuglen, kom i et lille Buur tæt op til Canarifuglen, ikke langt fra Papegøien. Den eneste menneskelige Tirade, Poppedreng kunde frempluddre, og som tidt faldt ret komik, var den: “nei, lad os nu være Mennesker!” Alt det øvrige den skreg, var ligesaa uforstaaeligt, som Kanarifuglens Qviddren, kun ikke for Copisten, der nu selv var en Fugl; han forstod inderligt godt Kammeraterne…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3   5  6  7