“Illustration af H.C. Andersens eventyr “Paradisets Have” (3)

“Illustration af H.C. Andersens eventyr “Paradisets Have” (1838) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Garden of Paradise” By Hans Christian Andersen (1838)

“…. Han reiste sig op og var i den store Skov nær ved Vindenes Hule; og Vindenes Moder sad ved hans Side, hun saae vred ud, og løftede sin Arm i Veiret.
“Allerede den første Aften!” sagde hun, “det tænkte jeg nok! ja, var du min Dreng, saa skulde Du nu i Posen!”
“Der skal han komme!” sagde Døden; det var en stærk gammel Mand med en Lee i Haanden og med store sorte Vinger. “I Liigkisten skal han lægges, men ikke nu; jeg mærker ham kun, lad ham da en Stund endnu vandre om i Verden, afsone sin Synd, blive god og bedre! – jeg kommer engang. Naar han da mindst venter det, putter jeg ham i den sorte Liigkiste, sætter den paa mit Hoved og flyver op mod Stjernen; ogsaa der blomstrer Paradisets Have, og er han god og from, da skal han træde derind, men er hans Tanke ond og Hjertet endnu fuldt af Synd, synker han med Kisten dybere, end Paradiset sank, og kun hver tusinde Aar henter jeg ham igjen, for at han maa synke dybere eller blive paa Stjernen, den funklende Stjerne deroppe!”….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3