Illustration af H.C. Andersens eventyr “Paradisets Have” (1)

“Illustration af H.C. Andersens eventyr “Paradisets Have” (1838) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: “The Garden of Paradise” By Hans Christian Andersen (1838)

“…. En Dag gik han i Skoven; han gik alene, for det var hans største Fornøielse.
Aftenen faldt paa, Skyerne trak sammen, det blev et Regnveir, som om hele Himlen var en eneste Sluse, hvorfra Vandet styrtede; der var saa mørkt, som det ellers er om Natten i den dybeste Brønd. Snart gled han i det vaade Græs, snart faldt han over de nøgne Stene, der ragede frem fra Klippegrunden. Alt drev af Vand, der blev ikke en tør Traad paa den stakkels Prinds. Han maatte kravle op over store Steenblokke, hvor Vandet sivede ud af det høie Mos. Han var ved at segne om; da hørte han en forunderlig Susen, og foran sig saae han en stor, oplyst Hule. Midt inde brændte en Ild, saa man kunde stege en Hjort derved, og det blev der ogsaa; den prægtigste Hjort, med sine høie Takker, var stukket paa Spid og dreiedes langsomt rundt mellem to omhuggede Grantræer. En gammelagtig Kone, høi og stærk, som var hun et udklædt Mandfolk, sad ved Ilden, og kastede det ene Stykke Brænde til efter det andet.
“Kom du kun nærmere!” sagde hun, “sæt dig ved Ilden at du kan faae dine Klæder tørrede!”
“Her er en slem Træk!” sagde Prindsen og satte sig paa Gulvet.
“Det bliver værre endnu, naar mine Sønner komme hjem!” svarede Konen. “Du er her i Vindenes Hule, mine Sønner ere Verdens de fire Vinde, kan du forstaae det?” ….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3