Illustration af H.C. Andersens eventyr “Under Piletræet” (4)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Under Piletræet” (1853) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: Under the Willow-tree . By Hans Christian Andersen.

“….Den stakkels Knud greb Mesters Haand og raabte høit “Johanne!” men det kunde ikke høres, Musikanterne spilte saa stærkt paa; og Mester nikkede dertil: “Ja vist hedder hun Johanne!” og saa tog han et trykt Blad og viste, at der stod hendes Navn, hele hendes Navn.
Nei, det var ingen Drøm! og alle Mennesker jublede for hende og kastede Blomster og Krandse til hende, og hver Gang hun gik, saa kaldte de paa hende igjen, hun gik og kom og atter kom.
Ude paa Gaden flokkede Folk sig om hendes Vogn og de trak den, og Knud var allerforrest og allergladest, og da de kom til hendes prægtigt oplyste Huus, stod Knud lige ved Vogndøren, der aabnedes, og hun traadte ud, og Lyset skinnede lige ind i hendes velsignede Ansigt og hun smilede og takkede saa mildt og hun var saa rørt; og Knud saae hende lige ind i Ansigtet og hun saae Knud lige ind i Ansigtet, men hun kjendte ham ikke. En Herre med Stjerne paa sit Bryst rakte hende sin Arm – de vare forlovede, sagde man….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4  5