Illustration af H.C. Andersens eventyr “Kjærestefolkene” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Kjærestefolkene” (1844) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Top and Ball – The Lovers. By Hans Christian Andersen

“….Jo mere Toppen tænkte derpaa, desmere indtaget blev han i Bolden; just fordi han ikke kunde faae hende, derfor tog Kjærligheden til; at hun havde taget en Anden, det var det aparte ved det; og Toppen dandsede rundt og snurrede, men altid tænkte den paa Bolden, der i Tankerne blev kjønnere og kjønnere. Saaledes gik mange Aar – – og saa var det en gammel Kjærlighed.
Og Toppen var ikke ung mere – -! men saa blev den en Dag heel og holden forgyldt; aldrig havde den seet saa deilig ud; den var nu en Guldtop og sprang, saa det snurrede efter. Jo, det var noget! men med et sprang den for høit og, – borte var den!
Man søgte og søgte, selv nede i Kjælderen, den var dog ikke at finde….”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2