Illustration af H.C. Andersens eventyr “Kærestefolkene”(1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Kjærestefolkene” (1844) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: The Top and Ball – The Lovers. By Hans Christian Andersen“

Toppen og Bolden laae i Skuffe sammen mellem andet Legetøi, og saa sagde Toppen til Bolden: “Skulle vi ikke være Kjærestefolk, siden vi dog ligge i Skuffe sammen”; men Bolden, der var syet af Saffian, og bildte sig ligesaa meget ind, som en fiin Frøken, vilde ikke svare paa saadant noget.
Næste Dag kom den lille Dreng, der eiede Legetøiet, han malede Toppen over med Rødt og Gult, og slog et Messing-Søm midt i den; det saae just prægtigt ud, naar Toppen svingede rundt.
“See paa mig!” sagde den til Bolden. “Hvad siger De nu? skulde vi saa ikke være Kjærestefolk, vi passe saa godt sammen, De springer og jeg dandser! lykkeligere end vi to kunde Ingen blive!”
“Saa, troer De det!” sagde Bolden, “De veed nok ikke, at min Fader og Moder have været Saffians-Tøfler, og at jeg har en Prop i Livet!”
“Ja, men jeg er af Mahognitræ!” sagde Toppen, “og Byfogden har selv dreiet mig, han har sin egen Dreierbænk, og det var ham en stor Fornøielse!”
“Ja, kan jeg stole paa det!” sagde Bolden.
“Gid jeg aldrig faae Pidsk om jeg lyver!” svarede Toppen.
“De taler meget godt for dem!” sagde Bolden, “men jeg kan dog ikke, jeg er saa godt som halv forlovet med en Svale! hver Gang jeg gaaer til Veirs, stikker den Hovedet ud af Reden og siger: “vil De?” og nu har jeg indvortes sagt ja, og det er saa godt som en halv Forlovelse! men jeg lover Dem, jeg skal aldrig glemme Dem!”
“Ja, det skal stort hjælpe!” sagde Toppen, og saa talte de ikke til hinanden…. ”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2