Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: She Was Good for Nothing. By Hans Christian Andersen (1805-1875).

“….Og Byfogden kaldte Drengen for sig, lovede at sørge for ham, og sagde ham, hvor godt det var, at hans Moder var død, hun duede ikke!
Til Kirkegaarden blev hun bragt, de Fattiges Kirkegaard. Maren plantede et lille Rosentræ paa Graven, Drengen stod ved Siden.
“Min søde Moder!” sagde han, og Taarerne strømmede: “Er det sandt: hun duede ikke!”
“Jo, hun duede!” sagde den gamle Pige og saae op imod Himlen. “Jeg veed det fra mange Aar og fra den sidste Nat. Jeg siger Dig, hun duede! og vor Herre i Himmeriges Rige siger det med, lad Verden kun sige: hun duede ikke!”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   2