Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke” (1)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hun duede ikke” (1855) udført af tegneren Vilhelm Pedersen. English: She Was Good for Nothing. By Hans Christian Andersen (1805-1875).

“…Og den Lille var ingen anden end Vaskerkonens Søn, der netop gik forbi og ærbødig tog sin Kasket af; den var knækket i Skyggen og indrettet til at putte i Lommen. I de fattige, men rene og særdeles vel lappede Klæder og med svære Træskoe, stod Drengen ærbødig, som var det for Kongen selv han stod.
“Du er en god Dreng!” sagde Byfogden, “Du er en høflig Dreng! din Moder skyller vel Tøi nede ved Aaen; der skal Du ned med det, Du har i Lommen. Det er en slem Ting med din Moder! hvormeget har Du der?”
“En halv Pægel!” sagde Drengen med forskrækket, halv sagte Stemme.
“Og imorges fik hun det samme!” vedblev Manden.
“Nei, igaar var det!” svarede Drengen….”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense. 

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0   2